تبلیغات
مهدی یاوران - می خواهید زمان مرگتان را تعیین کنید؟
 
مهدی یاوران
الا كه روح دعائی،خدا كند كه بیایی
درباره وبلاگ


آقا نگاهت سوی آهوهاست میدانم
دستان پاکت مثل ما تنهاست میدانم
آقا اگر تو برنمیگردی دلیل آن
در چشم های پرگناه ماست میدانم
اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : مجتبی صمدی
نظرسنجی
برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) چند صلوات میفرسنید؟عمر

تصور ابتدایی که از مرگ به ذهن انسان می رسد این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود همانطور که مادی گراها هم همین تصور را علم فرض کردند. اما آیا واقعاً اینگونه است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود، یا اینکه نه مرگ انسان ر از یک مرحله وارد مرحله دیگری می کند و از یک عالم به عالم دیگری سیر می دهد و انسان در یک نشئه غروب می کند و همزمان در نشئه دیگری که وسیع تر و زیباتر و بزرگتر هست، طلوع می کند. از طرفی آیا مرگ رامی توان به تأخیر انداخت و به تعبیر دیگر آیا مرگ دست انسان است؟


حقیقت مرگ

بنای ما این است که بیشتر مطالب را از روایات و آیات مطرح بکنیم به این دلیل که حقیقتاً در این مباحث علم و عقل اگر حرفی هم داشته باشند خیلی کم است. آنچه که از آیات و روایات رسیده بسیار روشن و قابل بیان است. و چنین نقل شده که حقیقت مرگ چیزی جز لباس عوض کردن و منزل عوض کردن و بوئیدن یک گل خوشبو برای بعضی از افراد نیست.
از امام جواد (علیه السلام) نقل شده که به امام سجاد(علیه السلام) گفتند مرگ چیست؟ فرمود مرگ برای افراد مختلف ، فرق می کند. برای مومن مرگ مثل در آوردن لباس کثیف و آلوده است . به تعبیر امروزی ها رها شدن از قید و بندهای سنگین که به دست و پای انسان بسته شده ، می باشد. انسان از قید و بندهای مادی رها می شود و لباس های کثیف و آلوده و میکروبی به پاکترین و خوشبوترین لباس ها تبدیل می ......

می خواهید زمان مرگتان را تعیین کنید؟

عمر

تصور ابتدایی که از مرگ به ذهن انسان می رسد این است که مرگ باعث نابودی انسان می شود همانطور که مادی گراها هم همین تصور را علم فرض کردند. اما آیا واقعاً اینگونه است؟ یعنی مرگ باعث نابودی انسان می شود، یا اینکه نه مرگ انسان ر از یک مرحله وارد مرحله دیگری می کند و از یک عالم به عالم دیگری سیر می دهد و انسان در یک نشئه غروب می کند و همزمان در نشئه دیگری که وسیع تر و زیباتر و بزرگتر هست، طلوع می کند. از طرفی آیا مرگ رامی توان به تأخیر انداخت و به تعبیر دیگر آیا مرگ دست انسان است؟


حقیقت مرگ

بنای ما این است که بیشتر مطالب را از روایات و آیات مطرح بکنیم به این دلیل که حقیقتاً در این مباحث علم و عقل اگر حرفی هم داشته باشند خیلی کم است. آنچه که از آیات و روایات رسیده بسیار روشن و قابل بیان است. و چنین نقل شده که حقیقت مرگ چیزی جز لباس عوض کردن و منزل عوض کردن و بوئیدن یک گل خوشبو برای بعضی از افراد نیست.
از امام جواد (علیه السلام) نقل شده که به امام سجاد(علیه السلام) گفتند مرگ چیست؟ فرمود مرگ برای افراد مختلف ، فرق می کند. برای مومن مرگ مثل در آوردن لباس کثیف و آلوده است . به تعبیر امروزی ها رها شدن از قید و بندهای سنگین که به دست و پای انسان بسته شده ، می باشد. انسان از قید و بندهای مادی رها می شود و لباس های کثیف و آلوده و میکروبی به پاکترین و خوشبوترین لباس ها تبدیل می شود. همچنین به دست آوردن رهوارترین مرکب ها به جای مرکب مادی است که کند و پر زحمت است و نیز وارد شدن به مأنوس‌ترین منزل ها است ، این تعاریف حقیقت و معنای مرگ است. پس مرگ چیزی جز لباس عوض کردن ، از قفس رها شدن و برداشتن قید و بند از پا نیست ، جز به یک منزل زیباتر و مأنوس وارد شدن و یک مرکب پیدا کردن و یک وسیله بهتر که همان وجود برزخی است نیست.
برعکس برای کافر مرگ مساوی با عوض کردن لباس بسیار گران قیمت و پوشیدن لباس های کثیف و خشن و دردآور به جای آن و منتقل شدن از منزل های مأنوس و دوست داشتنی به منزل های وحشتناک و دردناک و عذاب های سخت است.

از امام (علیه السلام) پرسیده شد: مرگ چیست؟ فرمود: همان خوابی است که هر شب در آن خواب فرو می روید منتها این خواب طولانی است و بیداری از آن تا روز قیامت نخواهد بود

مرگ برای مومن یک معنا و حقیقت و برای کافر حقیقت دیگری دارد. بنابراین نمی توانیم بگوییم مرگ انتقال است. انتقال از کجا به کجا؟ نمی توانیم بگوییم مرگ به معنای عوض کردن لباس است؟ چه لباسی عوض می شود و کی لباس عوض بکند و به چه لباسی عوض می شود؟
از امام (علیه السلام) پرسیده شد: مرگ چیست؟ فرمود: همان خوابی است که هر شب در آن خواب فرو می روید منتها این خواب طولانی است و بیداری از آن تا روز قیامت نخواهد بود. آنچه که انسان در خواب از انواع  شادی ها و ناراحتی ها می بیند در حالت مرگ هم همین طور است. از این روایت برمی آید مشابهت های فراوانی بین عالم خواب، عالم رویا و عالم برزخ هست.
انسان با مرگ وارد عالم مثال می شود. روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که به امام عرض کردند «صف لنا الموت» مرگ را برای ما توصیف کن. امام فرمود: مرگ برای مومن همانند بوئیدن یک بوی بسیار خوش و عطسه کردن تمام می شود و با بوئیدن این بو همه ی رنج و ناراحتی و درد قطع شده و از بین می رود. اما برای کافر مثل گزیدن مارهای بسیار سمی، افعیهای بسیار خطرناک و گزیدن عقرب یا شدیدتر از آنهاست.
به امام گفته شد برخی می گویند مرگ شدیدتر از این است که انسان بخواهد با قیچی بدنش تیکه تیکه بشود یا با اره بخواهند بدنش را قطعه قطعه بکنند و مثل این است که دندان ها را روی صخره های سخت بکشند یا میله آسیا را در چشم انسان بگردانند. امام فرمود: این حرف ها درست است منتها مختص بعضی از کافرین است یعنی حتی همه کافرها هم چنین مرگ سختی ندارند.سپس امام فرمود: هنگام احتضار شدت رنج و عذاب را در چهره آنها نمی بینید؟


زمان مرگ

حقیقت این است که مرگ تا حد زیادی دست خود انسان است. به تعبیر روایات آن تعداد که با دست خود از بین می روند خیلی بیشتر از تعدادی هستند که عمرشان سر آمده و باید بمیرند «من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال و من یعیش بالإحسان اکثر ممّن یعیش بالأعمار».
عوامل بسیاری در روایات وارد شده که مرگ انسان را تأخیر می اندازد یا برعکس جلو می اندازد مثلاً صدقه، صله رحم، نیکی به والدین و امور دیگری که باعث طولانی شدن عمر می شود. گناه به طور مطلق باعث کوتاهی عمر می شود مخصوصاً بعضی از گناهانی که خلاف عفت عمومی باشد و حق صاحبان حق مخصوصاً والدین را نپرداختن به ویژه اگر نسبت به والدین اسائه ادب و کتک زدن باشد.
بنابراین می توانیم با احسان و کارهای نیک مرگ را عقب بیندازیم و بر عکس می توانیم با گناه و عدم احسان و قطع رحم و کارهایی از این قبیل مرگ را جلو بیندازیم.

نوع مرگ و کیفیت مردن و اینکه انسان راحت بمیرد یا در شرایط بدی بمیرد هم به دست خود انسان است. این اصل کلی را باید توجه داشت که تنها زمان مرگ نیست که دست خود انسان است و جلو و عقب می افتد، نوع مرگ هم به دست انسان است

نوع مرگ و کیفیت مردن و اینکه انسان راحت بمیرد یا در شرایط بدی بمیرد هم به دست خود انسان است. این اصل کلی را باید توجه داشت که تنها زمان مرگ نیست که دست خود انسان است و جلو و عقب می افتد، نوع مرگ هم به دست انسان است.
شب اول قبر و فشار قبر هم به دست انسان است یعنی انسان می تواند کاری کند که فشار قبر نداشته یا برعکس کاری کند که فشار قبر داشته باشد. اگر نماز درست اقامه نشود، رکوع درست انجام نشود باعث فشار قبر می شود و برعکس اگر رکوع و نماز درست اقامه شود باعث برداشتن فشار قبر می شود. اگر از نجاست و بول پرهیز شود فشار قبر نخواهد بود و اگر پرهیز نشود فشار قبر قطعا وجود دارد.

 

خلاصه سخن

حاصل این شد که مرگ نسبت به افراد مختلف ماهیتش فرق می کند حتی شدت و ضعف پاداش و مجازات نیز در بین مومنین و کفار متفاوت است. در مجموع مرگ انتقال و نوعی لباس عوض کردن و رهایی از قید و بندهای مادی است. زمان مرگ نیز نه تنها به دست خود انسان است ، نوع مردن بعد از مرگ و حوادثی که بعد از مرگ در عالم قبر رخ می دهد همگی با فعل انسان، نوع فعل و کمّ و کیف آن عوض می شود.نوع مطلب : مذهبی، آخرالزمان، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:48 ق.ظ
ブランドの時計、バッグ、財布など激安で買える!高品質のロレックス時計コピー、IWC時計コピー、エルメスバッグコピー
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:47 ق.ظ
スーパーコピー時計
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:47 ق.ظ
海外最高品質スーパーコピーブランド専門店bagshop78.comの完璧な品質を維持するために。日本最高級ブランド時計
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:46 ق.ظ
激安ブランド財布
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:50 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.

I'm quite sure I will learn many new stuff right here!
Good luck for the next!
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:27 ب.ظ
I am curious to find out what blog system you happen to
be working with? I'm experiencing some minor security issues with my latest site and I'd
like to find something more secure. Do you have any recommendations?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:10 ب.ظ
Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would
be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.
شنبه 17 تیر 1396 11:09 ق.ظ
Because the admin of this website is working, no hesitation very quickly it will be renowned, due to its feature contents.
سه شنبه 6 تیر 1396 01:08 ق.ظ
You could certainly see your expertise within the
paintings you write. The arena hopes for even more passionate
writers such as you who are not afraid to say how they believe.
At all times go after your heart.
چهارشنبه 3 خرداد 1396 12:25 ق.ظ
You are so cool! I don't suppose I have read through anything like this
before. So nice to find somebody with a few genuine thoughts on this topic.
Really.. thank you for starting this up. This website
is one thing that is needed on the web, someone with a bit of
originality!
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:01 ب.ظ
Simply wish to say your article is as astounding.

The clarity in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your RSS feed
to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please
keep up the gratifying work.
شنبه 2 اردیبهشت 1396 07:11 ق.ظ
Hi friends, how is everything, and what you desire to say on the topic of this post, in my view its in fact remarkable in support of me.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:08 ب.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the
expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform.

I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
پنجشنبه 31 فروردین 1396 01:03 ق.ظ
great post, very informative. I'm wondering why the opposite experts of this sector don't
realize this. You must proceed your writing. I am confident, you have a great readers' base already!
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:15 ق.ظ
hello!,I really like your writing so so much! share we communicate more approximately your article on AOL?

I need a specialist in this space to resolve my problem.
May be that's you! Taking a look forward to look you.
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:26 ق.ظ
hey there and thank you for your information – I have
definitely picked up something new from right here.
I did however expertise some technical points using
this web site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get
it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your
respective exciting content. Make sure you update this again soon.
جمعه 11 فروردین 1396 11:49 ب.ظ
This post will help the internet viewers for building up new
webpage or even a weblog from start to end.
چهارشنبه 6 خرداد 1394 12:28 ق.ظ

خدایا!دلتنگ شده ام به اندازه ی آسمانت!
دیروز آرزو داشتم می توانستم دست اتفاق را بگیرم تا نیفتد،
اما امروز فهمیدم اتفاق هم که بیفتد،باز من زندگی خواهم کرد

چون تو می خواهی!
سلام
پیش من هم بیاین خوشحال میشم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی