تبلیغات
مهدی یاوران - چرا جهنم ابدی است؟
 
مهدی یاوران
الا كه روح دعائی،خدا كند كه بیایی
درباره وبلاگ


آقا نگاهت سوی آهوهاست میدانم
دستان پاکت مثل ما تنهاست میدانم
آقا اگر تو برنمیگردی دلیل آن
در چشم های پرگناه ماست میدانم
اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : مجتبی صمدی
نظرسنجی
برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) چند صلوات میفرسنید؟سه شنبه 19 اسفند 1393
عذاب

چنین به نظر می رسد ابدی بودن جهنم ظلم به بنده ها است. چون در مقابل یک  گناه باید از عذاب نامحدود و ابدی رنج بکشند. در حالی که مدت زمانی که در این دنیا هستند محدود و کوتاه است. آیا این نوعی ظلم  از سوی خداوند نیست؟ در این مقاله به دنبال پاسخ این مطلب هستیم.

عذاب ابدی

در پاسخ به این سوال دو نکته قابل تأمل است: نکته اول در واقع پاسخ نیست بلکه شاهدی است بر لزوم این خلود در عذاب و دومین نکته واقعاً پاسخ و توضیح مطلب است.
نکته اول اینکه کسانی که در عمر کوتاه  30 ،40 و ...  سال گناه می کنند اگر مثلا40 هزار سال خدا عمر به آنها می داد چکار می کردند؟ آیا گناه نمی کردند؟ با اینکه این افراد می دانند که به زودی خواهند مرد اما گناه می کنند. حال اگر به آنها بگویند شما 4 میلیون سال زنده باش، چه خواهند کرد و چقدر وحشتناک  و درنده خواهند شد؟
بنابراین، این که می گویند ما فقط 40 سال گناه کردیم قابل قبول نیست زیرا اگر 40 میلیون سال هم خدا به آنها عمر می داد باز هم گناه می کردند چنانکه عکسش هم همینطور است. کسی که 40 سال عبادت می کند هر چه  عمر بیشتر  داشته باشد عبادت بیشتری می کند

......

چرا جهنم ابدی است؟

عذاب

چنین به نظر می رسد ابدی بودن جهنم ظلم به بنده ها است. چون در مقابل یک  گناه باید از عذاب نامحدود و ابدی رنج بکشند. در حالی که مدت زمانی که در این دنیا هستند محدود و کوتاه است. آیا این نوعی ظلم  از سوی خداوند نیست؟ در این مقاله به دنبال پاسخ این مطلب هستیم.

عذاب ابدی

در پاسخ به این سوال دو نکته قابل تأمل است: نکته اول در واقع پاسخ نیست بلکه شاهدی است بر لزوم این خلود در عذاب و دومین نکته واقعاً پاسخ و توضیح مطلب است.
نکته اول اینکه کسانی که در عمر کوتاه  30 ،40 و ...  سال گناه می کنند اگر مثلا40 هزار سال خدا عمر به آنها می داد چکار می کردند؟ آیا گناه نمی کردند؟ با اینکه این افراد می دانند که به زودی خواهند مرد اما گناه می کنند. حال اگر به آنها بگویند شما 4 میلیون سال زنده باش، چه خواهند کرد و چقدر وحشتناک  و درنده خواهند شد؟
بنابراین، این که می گویند ما فقط 40 سال گناه کردیم قابل قبول نیست زیرا اگر 40 میلیون سال هم خدا به آنها عمر می داد باز هم گناه می کردند چنانکه عکسش هم همینطور است. کسی که 40 سال عبادت می کند هر چه  عمر بیشتر  داشته باشد عبادت بیشتری می کند.
همان طور که گفته شد اولاً این پاسخ، اصلی نیست. پاسخ اصلی این است که ، باید ببینیم نوع و کیفیت و ماهیت مجازات اخروی چه نوع مجازاتی است؟ لازم به توضیح است که مجازات به سه شکل قابل تصویر است و به سه صورت می توان مشاهده کرد:
دسته اول: مجازات های قرار دادی است ، که اعتباری است و بین جرم و مجازات رابطه تکوینی و رابطه حقیقی وجود ندارد. یک قرارداد واعتباری را خود مردم یا شارع یعنی خداوند متعال قرار داده پس محور و ماهیتش براساس قرارداد است.
مثلا در شرع مقدس اسلام این طوراست که اگر کسی شراب خورد مجازاتش 80 ضربه شلاق است. رابطه تکوینی بین شرب خمر و این شلاق نیست و اینها با هم رابطه ای ندارند. او شراب خورده و مست شده در حالی که ما داریم به پشتش شلاق می زنیم در ظاهر هیچ ارتباطی بین این دو فعل نیست.
یا مثلا اگر کسی ماشینش را فلان مکان پارک کرد باید آنقدر پول بدهد رابطه ای بین پارک ماشین در محل پارکینگ ممنوع و جریمه ای که پرداخت می کند وجود ندارد و تنها قرارداد است و اعتبار کرده اند، گاهی آن را کم می کنند گاهی هم زیاد می کنند. می توانند تابلو را از آنجا بردارند 100 متر بالاتر بزنند. همان جایی که دیروز پارک کردن ممنوع بود الان ممنوع نیست و 100 متر بالاترش که دیروز ممنوع نبود الان ممنوع می شود.

نباید مجازات اخروی با مجازات دنیوی به بهانه تناسب مقایسه شود. بعضی از جرائم، بعضی از گناهانی که انسان مرتکب می شود هر سه دسته مجازات را دارد

این نوع مجازات را مجازات های قرارداد می گویند. در این نوع مجازات همه عقلا می گویند باید بین جرم و مجازات تناسب باشد. اگر کسی که ماشینش را در محل پارکینگ ممنوع پارک کرده نمی توان او را اعدام کرد و اگر چنین مجازاتی بشود همه عقلای دنیا می گویند که بین این جرم و مجازات تناسب نیست و ظلم است یا اگر کسی مثلاً یک سیلی به صورت یک نفر زد دستش را قطع کنند یا  او را بکشند. چون اینجا امکان رعایت تناسب هست، می شود بین جرم و مجازات تناسب برقرار کرد چون قراردادی و اعتباری است.
دسته دوم: بین جرم و مجازات رابطه تکوینی و رابطه علّی وجود دارد. در واقع مجازات چیزی جز معلول خود جرم نیست که اصطلاحاً می گویند مکافات. در واقع مجازات، مکافات خود عمل است. مثلاً اگر کسی شراب بخورد و در حال مستی رانندگی کند و تصادف کند پایش فلج می شود یا ستون فقراتش شکسته و نخاعش قطع می شود و تا آخرعمر فلج است و نمی تواند اعتراض کند که من یک ساعت مست بودم چرا 70 سال فلج باشم؟
در پاسخ به او باید گفت این نتیجه کار خودت است و قراردادی نیست که ما کمترش کنیم و بگوییم چون یک ساعت بیشتر مست نبوده پس 20 سال فلج باشد اگر 4 ساعت مست بود مثلاً 80 سال فلج باشد ، این معلولیت نتیجه آن کار است.
اگر کسی یک لحظه هوس کرد که سم بخورد می میرد، نمی تواند بگوید یک لحظه هوس کردم ، یا  اگر هوس کرد یک چاقو به چشمش بزند چرا تا آخرعمر کور باشد. این را همه عقلا پذیرفته اند که به ازای یک لحظه هوس کردن چرا تا آخر عمر باید کور باشد و می گویند این نتیجه عملش است. در اینجا تناسب اصلاً معنا ندارد که بگوییم باید بین جرم و مجازات تناسب باشد.

اما آیا مجازات اخروی از نوع اوّل است که باید تناسب داشته باشد تا ظلم نشود یا از نوع دوّم است که اصلاً امکان تناسب نیست؟ باید گفت از هر دو نوع فراتر است، حتی از نوع دوم هم فراتر است. چون مجازات اخروی چیزی جز خود عمل نیست و جز خود جرم نیست یعنی مجازات نتیجه جرم نیست بلکه خود جرم و تجسم عمل است. این گونه نیست که بگوییم قرارداد کردیم که اگر کسی مال یتیم خورد آتش در شکمش برود بعد بگویند چرا؟
اصلاً خوردن مال یتیم چیزی جز خوردن آتش نیست، فقط این آتش در قیامت شعله ور می شود  " إنّ الذین یأکلون أموال الیتامی إنما یأ کلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا " اما در اینجا تجسم پیدا نیست و بروز نمی کند " یوم تبلی السرائر " آنجا آشکار می شود که این شخص واقعاً آتش خورده.
پس اگر این شد دیگر بحث تناسب معنا ندارد چون قرارداد در کار نبوده که آن را کم یا زیاد کنند. بعضی بین عذاب اخروی و مجازات دنیوی که قراردادی است مقایسه می کنند. خیال می کنند خدا قرارداده آن مجازات را و به دنبال این باور می گویند چرا تناسب نیست؟ در حالی که اصلاً بحث تناسب اینجا مطرح نیست چون مجازات چیزی جز خود عمل نیست.

یکی از همسران پیغمبر از خانمی که نزد پیغمبر آمده بود غیبت کرد، حضرت به او گفت دندانت را خلال کن. گفت: یا رسول الله من که غذا نخوردم، من روزه هستم. فرمود: نه بلند شو این کار را بکن. وقتی که خلال کرد پاره های گوشت از لای دندانش بیرون آمد. فرمود: این گوشت مرده ای است که خوردی، یعنی تجسّم ملکوتی غیبت را پیغمبر به این خانم نشان داد، این کار را گاهی اولیاء خدا هم می کردند

حاصل اینکه نباید مجازات اخروی با مجازات دنیوی به بهانه تناسب مقایسه شود. بعضی از جرائم، بعضی از گناهانی که انسان مرتکب می شود هر سه دسته مجازات را دارد. همان شرب خمری که مثال زده شد اگر شخص دستگیر بشود در محکمه اسلامی 80 ضربه شلاق می خورد، بچه هایش عقب مانده ذهنی می شوند، ممکن است سرطان دستگاه گوارش هم بگیرد اینها مکافات عملش هست. ممکن است تصادف کند و خسارت های فراوانی هم ببیند این هم مکافات دنیویش است. در آخرت، شرب خمر یک چهره، یک تجسم و یک حقیقتی دارد که آن حقیقت بروز می کند. عذاب این شخص جز همان عملش که در آخرت تجسم پیدا می کند چیزی نیست.
حق این است که انسان در جهنم جاودانه بماند چون گناه باعث شده که ماهیتش، ماهیت ناری و ماهیت جهنمی بشود. این ماهیت دیگر به درد بهشت نمی خورد. باید همیشه در جهنم باشد. بحث خلود درست است ولی اینکه چرا تناسب نیست ظلم است پاسخ همان است که گفته شد.
یکی از همسران پیغمبر از خانمی که نزد پیغمبر آمده بود غیبت کرد، حضرت به او گفت دندانت را خلال کن. گفت: یا رسول الله من که غذا نخوردم، من روزه هستم. فرمود: نه بلند شو این کار را بکن. وقتی که خلال کرد پاره های گوشت از لای دندانش بیرون آمد. فرمود: این گوشت مرده ای است که خوردی، یعنی تجسّم ملکوتی غیبت را پیغمبر به این خانم نشان داد، این کار را گاهی اولیاء خدا هم می کردند.

 

خلاصه سخن

نباید توجه داشت مجازات اخروی با مجازات دنیوی مقایسه شود به دلیل اینکه چون این جا تناسب هست پس آنجا هم باید تناسب باشد. بعضی از جرائم، بعضی از گناهانی که انسان مرتکب می شود هر سه دسته مجازات را دارد. مجازات جهنم تجسم خود عمل است.نوع مطلب : مذهبی، روانشناسی، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 04:46 ق.ظ

Regards, Ample stuff!

price cialis best buy cheap cialis in uk click now cialis from canada we recommend cialis best buy cialis generico lilly acheter cialis kamagra acquistare cialis internet acheter cialis kamagra cialis sans ordonnance enter site very cheap cialis
شنبه 1 تیر 1398 11:57 ق.ظ

You actually said it very well.
purchasing cialis on the internet dosagem ideal cialis only best offers 100mg cialis we choice cialis uk generic low dose cialis cialis kaufen bankberweisung cialis italia gratis cialis 20 mg best price purchase once a day cialis rezeptfrei cialis apotheke
جمعه 31 خرداد 1398 04:15 ق.ظ

You actually explained it perfectly.
cialis uk cialis name brand cheap cheap cialis click now buy cialis brand cialis kaufen bankberweisung cialis tadalafil enter site 20 mg cialis cost cialis generico milano cialis for sale south africa cilas
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:58 ق.ظ

Many thanks! I enjoy it!
buying cialis in colombia prices on cialis 10 mg cialis for sale south africa pastillas cialis y alcoho generic cialis with dapoxetine cialis cuantos mg hay canadian drugs generic cialis buying cialis on internet cialis great britain buy generic cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:11 ق.ظ

Wow many of amazing knowledge.
can i take cialis and ecstasy preis cialis 20mg schweiz cialis rezeptfrei cialis authentique suisse bulk cialis acquisto online cialis low dose cialis blood pressure acheter cialis kamagra precios cialis peru cialis pills price each
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:31 ب.ظ

You've made your position pretty nicely!.
cialis dose 30mg prices for cialis 50mg cialis dosage amounts how do cialis pills work cialis for sale generic for cialis cialis generika cialis 200 dollar savings card cialis rezeptfrei we like it cialis price
یکشنبه 19 خرداد 1398 10:39 ق.ظ

Regards, Ample write ups!

cialis pills price each import cialis cialis e hiv how does cialis work cialis billig deutschland cialis online we recommend cialis best buy 40 mg cialis what if i take low cost cialis 20mg cialis flussig
جمعه 6 اردیبهشت 1398 07:07 ب.ظ
日本国内最高品質ルイヴィトンのスーパーコピー財布?ルイヴィトンコピーバッグコピー? ブランド財布コピーN級品通販専門店。
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 05:33 ق.ظ
常時6.000点以上の高級スーパーコピー腕時計を取揃え。送料、ラッピング、サイズ調整等無料!
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 05:31 ق.ظ
コートモンクレールダウンブランドスーパーコピーき2017秋冬新作モンクレール コピー きMONCLER最大級ダウン ジャケット最高峰!
جمعه 23 فروردین 1398 08:38 ب.ظ

With thanks, I like this!
canadian rx canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies-24h drugs for sale usa is trust pharmacy in canada legitimate online pharmacies canadian pharmacies that ship to us buy viagrow trusted pharmacy canada northwestpharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:42 ق.ظ

Really all kinds of valuable advice!
generic cialis pro cialis online holland order generic cialis online cialis kaufen wo safe site to buy cialis online cialis 50 mg soft tab recommended site cialis kanada cialis side effects dangers prezzo cialis a buon mercato cialis pills boards
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:34 ق.ظ

Thanks a lot. I appreciate this!
usa cialis online discount cialis cialis pas cher paris cialis generico postepay generico cialis mexico enter site 20 mg cialis cost usa cialis online only best offers 100mg cialis viagra or cialis generic cialis at walmart
سه شنبه 13 آذر 1397 05:08 ق.ظ

You have made your stand quite effectively!.
we use it cialis online store low dose cialis blood pressure cialis pills boards cialis 20mg brand cialis nl effetti del cialis buy cialis online cialis 5 mg buy tadalafilo cialis generique
یکشنبه 11 آذر 1397 04:28 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
wow look it cialis mexico cialis kaufen bankberweisung prezzo di cialis in bulgaria how to purchase cialis on line cialis prezzo al pubblico cialis lilly tadalafi cuanto cuesta cialis yaho cialis prezzo in linea basso prices for cialis 50mg best generic drugs cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:03 ب.ظ

You actually mentioned this superbly!
cialis lilly tadalafi cialis 05 cialis billig side effects for cialis link for you cialis price look here cialis cheap canada click here to buy cialis achat cialis en itali cialis 5 mg buy where cheapest cialis
شنبه 10 آذر 1397 04:04 ق.ظ

You actually stated that terrifically.
cialis billig cialis lilly tadalafi trusted tabled cialis softabs generic cialis pro cialis super acti cialis from canada generic cialis pill online acquistare cialis internet cialis soft tabs for sale 5 mg cialis coupon printable
جمعه 9 آذر 1397 04:48 ب.ظ

Thanks a lot. Wonderful stuff.
cialis purchasing how does cialis work cialis generika brand cialis generic cialis coupons printable cialis generico in farmacia when can i take another cialis generic for cialis cialis tablets click now buy cialis brand
جمعه 9 آذر 1397 05:03 ق.ظ

Truly a lot of amazing information!
buy cialis online legal buy name brand cialis on line cialis canadian drugs cialis tadalafil online cialis online deutschland cialis generic tadalafil buy cialis great britain how do cialis pills work buying cialis overnight cialis 5 mg funziona
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:42 ب.ظ

Thanks! Lots of content!

cialis generic availability fast cialis online we recommend cialis info cialis 20 mg cost walgreens price for cialis tadalafilo american pharmacy cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis pills boards generic cialis at walmart
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:49 ق.ظ

With thanks, I enjoy it.
cialis name brand cheap where cheapest cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis 5 mg buy cuanto cuesta cialis yaho generic cialis buy cialis online cialis en 24 hora cialis usa cost deutschland cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:59 ب.ظ

Helpful advice. Many thanks!
cheap cialis india cialis 100mg cost click now cialis from canada click now cialis from canada 5 mg cialis pharmacie en ligne only now cialis for sale in us cialis prices cialis flussig cialis italia gratis can i take cialis and ecstasy
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:14 ق.ظ

Truly loads of very good information!
cialis generico only here cialis pills the best site cialis tablets chinese cialis 50 mg cost of cialis cvs cialis rckenschmerzen cialis daily new zealand tarif cialis france sublingual cialis online cialis generico online
جمعه 20 مهر 1397 08:36 ق.ظ

Cheers! Wonderful stuff.
levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra levitra prices buy generic levitra buy levitra online levitra 10 mg kopen levitra online buy 10 mg levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 12:49 ب.ظ

Appreciate it! Numerous information!

tarif cialis france cialis coupons cialis tablets for sale cialis manufacturer coupon only best offers 100mg cialis buy cialis only now cialis for sale in us what is cialis cialis tablets australia cialis 10 doctissimo
یکشنبه 1 مهر 1397 01:21 ق.ظ

Great data. With thanks.
drugs for sale drugs for sale on internet trusted pharmacy canada drugstore online canada trust pharmacy canada buy viagra now viagra canadiense drugs for sale usa most reliable canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in canada
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:37 ب.ظ

You mentioned that wonderfully.
dose size of cialis brand cialis nl buy brand cialis cheap india cialis 100mg cost rx cialis para comprar cialis tadalafil online ou trouver cialis sur le net cialis flussig cialis 5 mg effetti collateral india cialis 100mg cost
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:14 ق.ظ

Kudos, Loads of material!

buy sildenafil tablets levitra get viagra cheap where can i buy viagra buy viagra china viagra usa pharmacy how do i buy viagra online where can i buy viagra without prescription what is viagra buy generic viagra online cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:41 ق.ظ

Terrific forum posts. With thanks.
the best choice cialis woman buy cialis cheap 10 mg buy generic cialis cialis dosage recommendations cialis baratos compran uk low cost cialis 20mg cialis dosage generic cialis levitra price cialis per pill discount cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:49 ق.ظ

Fine info. Thanks a lot.
online prescription for viagra buy viagra australia buy generic viagra online cheap buy viagra online uk buying cheap viagra online buy viagra viagra for sale viagra online usa where do i buy viagra online tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی