تبلیغات
مهدی یاوران - چرا جهنم ابدی است؟
 
مهدی یاوران
الا كه روح دعائی،خدا كند كه بیایی
درباره وبلاگ


آقا نگاهت سوی آهوهاست میدانم
دستان پاکت مثل ما تنهاست میدانم
آقا اگر تو برنمیگردی دلیل آن
در چشم های پرگناه ماست میدانم
اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : مجتبی صمدی
نظرسنجی
برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) چند صلوات میفرسنید؟دوشنبه 18 اسفند 1393
عذاب

چنین به نظر می رسد ابدی بودن جهنم ظلم به بنده ها است. چون در مقابل یک  گناه باید از عذاب نامحدود و ابدی رنج بکشند. در حالی که مدت زمانی که در این دنیا هستند محدود و کوتاه است. آیا این نوعی ظلم  از سوی خداوند نیست؟ در این مقاله به دنبال پاسخ این مطلب هستیم.

عذاب ابدی

در پاسخ به این سوال دو نکته قابل تأمل است: نکته اول در واقع پاسخ نیست بلکه شاهدی است بر لزوم این خلود در عذاب و دومین نکته واقعاً پاسخ و توضیح مطلب است.
نکته اول اینکه کسانی که در عمر کوتاه  30 ،40 و ...  سال گناه می کنند اگر مثلا40 هزار سال خدا عمر به آنها می داد چکار می کردند؟ آیا گناه نمی کردند؟ با اینکه این افراد می دانند که به زودی خواهند مرد اما گناه می کنند. حال اگر به آنها بگویند شما 4 میلیون سال زنده باش، چه خواهند کرد و چقدر وحشتناک  و درنده خواهند شد؟
بنابراین، این که می گویند ما فقط 40 سال گناه کردیم قابل قبول نیست زیرا اگر 40 میلیون سال هم خدا به آنها عمر می داد باز هم گناه می کردند چنانکه عکسش هم همینطور است. کسی که 40 سال عبادت می کند هر چه  عمر بیشتر  داشته باشد عبادت بیشتری می کند

......

چرا جهنم ابدی است؟

عذاب

چنین به نظر می رسد ابدی بودن جهنم ظلم به بنده ها است. چون در مقابل یک  گناه باید از عذاب نامحدود و ابدی رنج بکشند. در حالی که مدت زمانی که در این دنیا هستند محدود و کوتاه است. آیا این نوعی ظلم  از سوی خداوند نیست؟ در این مقاله به دنبال پاسخ این مطلب هستیم.

عذاب ابدی

در پاسخ به این سوال دو نکته قابل تأمل است: نکته اول در واقع پاسخ نیست بلکه شاهدی است بر لزوم این خلود در عذاب و دومین نکته واقعاً پاسخ و توضیح مطلب است.
نکته اول اینکه کسانی که در عمر کوتاه  30 ،40 و ...  سال گناه می کنند اگر مثلا40 هزار سال خدا عمر به آنها می داد چکار می کردند؟ آیا گناه نمی کردند؟ با اینکه این افراد می دانند که به زودی خواهند مرد اما گناه می کنند. حال اگر به آنها بگویند شما 4 میلیون سال زنده باش، چه خواهند کرد و چقدر وحشتناک  و درنده خواهند شد؟
بنابراین، این که می گویند ما فقط 40 سال گناه کردیم قابل قبول نیست زیرا اگر 40 میلیون سال هم خدا به آنها عمر می داد باز هم گناه می کردند چنانکه عکسش هم همینطور است. کسی که 40 سال عبادت می کند هر چه  عمر بیشتر  داشته باشد عبادت بیشتری می کند.
همان طور که گفته شد اولاً این پاسخ، اصلی نیست. پاسخ اصلی این است که ، باید ببینیم نوع و کیفیت و ماهیت مجازات اخروی چه نوع مجازاتی است؟ لازم به توضیح است که مجازات به سه شکل قابل تصویر است و به سه صورت می توان مشاهده کرد:
دسته اول: مجازات های قرار دادی است ، که اعتباری است و بین جرم و مجازات رابطه تکوینی و رابطه حقیقی وجود ندارد. یک قرارداد واعتباری را خود مردم یا شارع یعنی خداوند متعال قرار داده پس محور و ماهیتش براساس قرارداد است.
مثلا در شرع مقدس اسلام این طوراست که اگر کسی شراب خورد مجازاتش 80 ضربه شلاق است. رابطه تکوینی بین شرب خمر و این شلاق نیست و اینها با هم رابطه ای ندارند. او شراب خورده و مست شده در حالی که ما داریم به پشتش شلاق می زنیم در ظاهر هیچ ارتباطی بین این دو فعل نیست.
یا مثلا اگر کسی ماشینش را فلان مکان پارک کرد باید آنقدر پول بدهد رابطه ای بین پارک ماشین در محل پارکینگ ممنوع و جریمه ای که پرداخت می کند وجود ندارد و تنها قرارداد است و اعتبار کرده اند، گاهی آن را کم می کنند گاهی هم زیاد می کنند. می توانند تابلو را از آنجا بردارند 100 متر بالاتر بزنند. همان جایی که دیروز پارک کردن ممنوع بود الان ممنوع نیست و 100 متر بالاترش که دیروز ممنوع نبود الان ممنوع می شود.

نباید مجازات اخروی با مجازات دنیوی به بهانه تناسب مقایسه شود. بعضی از جرائم، بعضی از گناهانی که انسان مرتکب می شود هر سه دسته مجازات را دارد

این نوع مجازات را مجازات های قرارداد می گویند. در این نوع مجازات همه عقلا می گویند باید بین جرم و مجازات تناسب باشد. اگر کسی که ماشینش را در محل پارکینگ ممنوع پارک کرده نمی توان او را اعدام کرد و اگر چنین مجازاتی بشود همه عقلای دنیا می گویند که بین این جرم و مجازات تناسب نیست و ظلم است یا اگر کسی مثلاً یک سیلی به صورت یک نفر زد دستش را قطع کنند یا  او را بکشند. چون اینجا امکان رعایت تناسب هست، می شود بین جرم و مجازات تناسب برقرار کرد چون قراردادی و اعتباری است.
دسته دوم: بین جرم و مجازات رابطه تکوینی و رابطه علّی وجود دارد. در واقع مجازات چیزی جز معلول خود جرم نیست که اصطلاحاً می گویند مکافات. در واقع مجازات، مکافات خود عمل است. مثلاً اگر کسی شراب بخورد و در حال مستی رانندگی کند و تصادف کند پایش فلج می شود یا ستون فقراتش شکسته و نخاعش قطع می شود و تا آخرعمر فلج است و نمی تواند اعتراض کند که من یک ساعت مست بودم چرا 70 سال فلج باشم؟
در پاسخ به او باید گفت این نتیجه کار خودت است و قراردادی نیست که ما کمترش کنیم و بگوییم چون یک ساعت بیشتر مست نبوده پس 20 سال فلج باشد اگر 4 ساعت مست بود مثلاً 80 سال فلج باشد ، این معلولیت نتیجه آن کار است.
اگر کسی یک لحظه هوس کرد که سم بخورد می میرد، نمی تواند بگوید یک لحظه هوس کردم ، یا  اگر هوس کرد یک چاقو به چشمش بزند چرا تا آخرعمر کور باشد. این را همه عقلا پذیرفته اند که به ازای یک لحظه هوس کردن چرا تا آخر عمر باید کور باشد و می گویند این نتیجه عملش است. در اینجا تناسب اصلاً معنا ندارد که بگوییم باید بین جرم و مجازات تناسب باشد.

اما آیا مجازات اخروی از نوع اوّل است که باید تناسب داشته باشد تا ظلم نشود یا از نوع دوّم است که اصلاً امکان تناسب نیست؟ باید گفت از هر دو نوع فراتر است، حتی از نوع دوم هم فراتر است. چون مجازات اخروی چیزی جز خود عمل نیست و جز خود جرم نیست یعنی مجازات نتیجه جرم نیست بلکه خود جرم و تجسم عمل است. این گونه نیست که بگوییم قرارداد کردیم که اگر کسی مال یتیم خورد آتش در شکمش برود بعد بگویند چرا؟
اصلاً خوردن مال یتیم چیزی جز خوردن آتش نیست، فقط این آتش در قیامت شعله ور می شود  " إنّ الذین یأکلون أموال الیتامی إنما یأ کلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا " اما در اینجا تجسم پیدا نیست و بروز نمی کند " یوم تبلی السرائر " آنجا آشکار می شود که این شخص واقعاً آتش خورده.
پس اگر این شد دیگر بحث تناسب معنا ندارد چون قرارداد در کار نبوده که آن را کم یا زیاد کنند. بعضی بین عذاب اخروی و مجازات دنیوی که قراردادی است مقایسه می کنند. خیال می کنند خدا قرارداده آن مجازات را و به دنبال این باور می گویند چرا تناسب نیست؟ در حالی که اصلاً بحث تناسب اینجا مطرح نیست چون مجازات چیزی جز خود عمل نیست.

یکی از همسران پیغمبر از خانمی که نزد پیغمبر آمده بود غیبت کرد، حضرت به او گفت دندانت را خلال کن. گفت: یا رسول الله من که غذا نخوردم، من روزه هستم. فرمود: نه بلند شو این کار را بکن. وقتی که خلال کرد پاره های گوشت از لای دندانش بیرون آمد. فرمود: این گوشت مرده ای است که خوردی، یعنی تجسّم ملکوتی غیبت را پیغمبر به این خانم نشان داد، این کار را گاهی اولیاء خدا هم می کردند

حاصل اینکه نباید مجازات اخروی با مجازات دنیوی به بهانه تناسب مقایسه شود. بعضی از جرائم، بعضی از گناهانی که انسان مرتکب می شود هر سه دسته مجازات را دارد. همان شرب خمری که مثال زده شد اگر شخص دستگیر بشود در محکمه اسلامی 80 ضربه شلاق می خورد، بچه هایش عقب مانده ذهنی می شوند، ممکن است سرطان دستگاه گوارش هم بگیرد اینها مکافات عملش هست. ممکن است تصادف کند و خسارت های فراوانی هم ببیند این هم مکافات دنیویش است. در آخرت، شرب خمر یک چهره، یک تجسم و یک حقیقتی دارد که آن حقیقت بروز می کند. عذاب این شخص جز همان عملش که در آخرت تجسم پیدا می کند چیزی نیست.
حق این است که انسان در جهنم جاودانه بماند چون گناه باعث شده که ماهیتش، ماهیت ناری و ماهیت جهنمی بشود. این ماهیت دیگر به درد بهشت نمی خورد. باید همیشه در جهنم باشد. بحث خلود درست است ولی اینکه چرا تناسب نیست ظلم است پاسخ همان است که گفته شد.
یکی از همسران پیغمبر از خانمی که نزد پیغمبر آمده بود غیبت کرد، حضرت به او گفت دندانت را خلال کن. گفت: یا رسول الله من که غذا نخوردم، من روزه هستم. فرمود: نه بلند شو این کار را بکن. وقتی که خلال کرد پاره های گوشت از لای دندانش بیرون آمد. فرمود: این گوشت مرده ای است که خوردی، یعنی تجسّم ملکوتی غیبت را پیغمبر به این خانم نشان داد، این کار را گاهی اولیاء خدا هم می کردند.

 

خلاصه سخن

نباید توجه داشت مجازات اخروی با مجازات دنیوی مقایسه شود به دلیل اینکه چون این جا تناسب هست پس آنجا هم باید تناسب باشد. بعضی از جرائم، بعضی از گناهانی که انسان مرتکب می شود هر سه دسته مجازات را دارد. مجازات جهنم تجسم خود عمل است.نوع مطلب : مذهبی، روانشناسی، احادیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 20 مهر 1397 08:36 ق.ظ

Cheers! Wonderful stuff.
levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra levitra 10 mg prezzo levitra levitra prices buy generic levitra buy levitra online levitra 10 mg kopen levitra online buy 10 mg levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 12:49 ب.ظ

Appreciate it! Numerous information!

tarif cialis france cialis coupons cialis tablets for sale cialis manufacturer coupon only best offers 100mg cialis buy cialis only now cialis for sale in us what is cialis cialis tablets australia cialis 10 doctissimo
یکشنبه 1 مهر 1397 01:21 ق.ظ

Great data. With thanks.
drugs for sale drugs for sale on internet trusted pharmacy canada drugstore online canada trust pharmacy canada buy viagra now viagra canadiense drugs for sale usa most reliable canadian online pharmacies canadian discount pharmacies in canada
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:37 ب.ظ

You mentioned that wonderfully.
dose size of cialis brand cialis nl buy brand cialis cheap india cialis 100mg cost rx cialis para comprar cialis tadalafil online ou trouver cialis sur le net cialis flussig cialis 5 mg effetti collateral india cialis 100mg cost
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:14 ق.ظ

Kudos, Loads of material!

buy sildenafil tablets levitra get viagra cheap where can i buy viagra buy viagra china viagra usa pharmacy how do i buy viagra online where can i buy viagra without prescription what is viagra buy generic viagra online cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:41 ق.ظ

Terrific forum posts. With thanks.
the best choice cialis woman buy cialis cheap 10 mg buy generic cialis cialis dosage recommendations cialis baratos compran uk low cost cialis 20mg cialis dosage generic cialis levitra price cialis per pill discount cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:49 ق.ظ

Fine info. Thanks a lot.
online prescription for viagra buy viagra australia buy generic viagra online cheap buy viagra online uk buying cheap viagra online buy viagra viagra for sale viagra online usa where do i buy viagra online tadalafil
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:31 ق.ظ

Regards! A lot of tips.

we like it safe cheap cialis walgreens price for cialis female cialis no prescription legalidad de comprar cialis cialis patentablauf in deutschland cost of cialis per pill free generic cialis cialis australia org cialis et insomni free generic cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:19 ب.ظ

Thank you, A lot of knowledge!

cialis e hiv cialis efficacit buy generic cialis cialis patentablauf in deutschland click now cialis from canada cialis for sale south africa what is cialis prezzo cialis a buon mercato prezzo di cialis in bulgaria brand cialis generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:15 ب.ظ

Thanks. Loads of postings!

buy viagra cheap how to buy cheap viagra online buy viagra online order buy viagra next day delivery uk viagra where can i buy viagra safely online buy viagra paypal pharmacy prices for viagra sildenafil to buy where yo buy viagra
شنبه 18 فروردین 1397 08:01 ق.ظ

Amazing postings, Regards.
cialis billig cialis 5 mg buy acquisto online cialis cialis et insomni we use it cialis online store when will generic cialis be available cialis tablets cialis online tadalafil 20 mg cilas
شنبه 4 فروردین 1397 07:21 ق.ظ

Many thanks, An abundance of data!

sublingual cialis online cialis kaufen we use it cialis online store venta cialis en espaa cialis 5 effetti collaterali cialis sale online we use it 50 mg cialis dose cialis dosage recommendations cialis great britain cialis generic tadalafil buy
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:01 ب.ظ

Many thanks. Plenty of knowledge!

wow cialis tadalafil 100mg buy cialis cheap 10 mg generic cialis at walmart cialis 5 effetti collaterali tadalafil 5mg cialis pills in singapore cialis 20 mg cut in half prezzo cialis a buon mercato recommended site cialis kanada chinese cialis 50 mg
شنبه 18 شهریور 1396 06:38 ب.ظ
Thanks very nice blog!
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:56 ق.ظ
This is really fascinating, You are an overly professional blogger.
I have joined your feed and look forward to looking for extra of
your excellent post. Additionally, I've shared your website in my social networks
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:16 ب.ظ
It's an awesome piece of writing in support of all the internet users; they will get
benefit from it I am sure.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 10:46 ق.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all of
us you really realize what you're talking approximately!
Bookmarked. Kindly also consult with my website =).
We will have a hyperlink change agreement between us
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 02:30 ق.ظ
A fascinating discussion is worth comment.

There's no doubt that that you need to publish more about this issue, it may not be a taboo subject
but typically folks don't discuss these subjects. To the next!
Many thanks!!
شنبه 2 اردیبهشت 1396 05:22 ق.ظ
Wow, that's what I was exploring for, what a stuff! existing here at this website, thanks admin of this website.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:50 ق.ظ
Hello! Someone in my Facebook group shared this website
with us so I came to check it out. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Superb blog and terrific design.
چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:20 ب.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It truly helpful & it helped me out a lot.
I am hoping to give something back and aid others like
you helped me.
شنبه 19 فروردین 1396 02:51 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
you are a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will eventually come back down the road.
I want to encourage yourself to continue your great work,
have a nice weekend!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی