تبلیغات
مهدی یاوران - بحثی پیرامون سلاح امام عصر (علیه السلام)
 
مهدی یاوران
الا كه روح دعائی،خدا كند كه بیایی
درباره وبلاگ


آقا نگاهت سوی آهوهاست میدانم
دستان پاکت مثل ما تنهاست میدانم
آقا اگر تو برنمیگردی دلیل آن
در چشم های پرگناه ماست میدانم
اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : مجتبی صمدی
نظرسنجی
برای تعجیل در فرج امام زمان (عج) چند صلوات میفرسنید؟ظهور

امام صادق (علیه السلام) فرموده است:  تا زمان انقلاب حضرت مهدى (علیه السلام) علم و دانش تا چهار كلمه ترقّى مى كند، امّا در عصر مهدى (علیه السلام) به اندازه ى هفتاد و چهار كلمه ترقّى خواهد كرد.


آیا امام مهدى(عج) با اجبار، اسلام را در جهان پیاده مى كنند؟

از روایات، چنین استفاده مى شود كه امام مهدى (عج) ابتدا، مردم را به سوى حق دعوت مى كند و قبل از آغاز هر جنگى، به معرّفى دین حق براى دشمنان مى پردازد و فرصت انتخاب میان حق و باطل را به آنان مى دهد و تنها بعد از اتمام حجّت بر دشمنان، از قدرت شمشیر استفاده مى كند. پس چون آن حضرت، ابتدا، اتمام حجّت مى كند و آنان با این كه به حق واقف مى شوند و از آن اطلاع پیدا مى كنند، از آن روى گردان مى شوند، نمى توان گفت، آن حضرت، اسلام را با اجبار پیاده مى كند، بلكه باید گفت، هر كس كه اسلام را قبول مى كند، از روى رغبت و اختیار است و هر كس آن را قبول نمى كند، باز با آگاهى و اختیار است، لكن بعد از این سوء اختیار، از سوى لشكریان امام نابود مى شود تا در جهان فتنه اى نماند. ...........

بحثی پیرامون سلاح امام عصر (علیه السلام)

ظهور

امام صادق (علیه السلام) فرموده است:  تا زمان انقلاب حضرت مهدى (علیه السلام) علم و دانش تا چهار كلمه ترقّى مى كند، امّا در عصر مهدى (علیه السلام) به اندازه ى هفتاد و چهار كلمه ترقّى خواهد كرد.


آیا امام مهدى(عج) با اجبار، اسلام را در جهان پیاده مى كنند؟

از روایات، چنین استفاده مى شود كه امام مهدى (عج) ابتدا، مردم را به سوى حق دعوت مى كند و قبل از آغاز هر جنگى، به معرّفى دین حق براى دشمنان مى پردازد و فرصت انتخاب میان حق و باطل را به آنان مى دهد و تنها بعد از اتمام حجّت بر دشمنان، از قدرت شمشیر استفاده مى كند. پس چون آن حضرت، ابتدا، اتمام حجّت مى كند و آنان با این كه به حق واقف مى شوند و از آن اطلاع پیدا مى كنند، از آن روى گردان مى شوند، نمى توان گفت، آن حضرت، اسلام را با اجبار پیاده مى كند، بلكه باید گفت، هر كس كه اسلام را قبول مى كند، از روى رغبت و اختیار است و هر كس آن را قبول نمى كند، باز با آگاهى و اختیار است، لكن بعد از این سوء اختیار، از سوى لشكریان امام نابود مى شود تا در جهان فتنه اى نماند.

امام باقر (علیه السلام) مى فرماید: حضرت مهدى (عج) به سوى كوفه رهسپار مى شود. در آن جا، شانزده هزار نفر مجهّز به سلاح در برابر حضرت مى ایستند. آنان، قاریان قرآن و دانشمندان دینى هستند كه پیشانى هایشان از عبادتِ زیاد، پینه بسته، چهره هایشان در اثر شب زنده دارى، زرد شده، امّا نفاق، سراپایشان را پوشانده است. آنان یك صدا فریاد بر مى آورند: «اى فرزند فاطمه! از همان راهى كه آمده اى، باز گرد. زیرا، به تو نیازى نداریم.». حضرت مهدى، در پشت شهر نجف، پس از ظهر روز دوشنبه تا شام گاه، بر آنان شمشیر مى كشد و همه را از دم تیغ مى گذراند و در این نبرد، از یاران حضرت، حتّى یك نفر زخمى نمى شود. (بحارالأنوار، ج 52)

طبق این حدیث، افرادى كه در مقابل حضرت مهدى (علیه السلام) مى ایستند، مى دانند كه او مهدى و فرزند فاطمه (سلام الله علیها)  است، ولى از قبول دین حق سر بر مى تابند و بدین ترتیب، آگاهانه، با آن حضرت مخالفت مى كنند و حضرت به جنگ با آنان مى پردازد و آنان را قلع و قمع مى كند.

این جنگ، به این دلیل است كه این اشخاص، با این كه حق را مى شناسند، ولى از آن پیروى نمى كنند و مى خواهند مانع از اجراى حق و عدالت در جامعه ى انسانى باشند و از آن جا كه وجود چنین كسانى، مانع از گسترش عدالت و موجب سلب اختیار و انتخاب دیگر افراد جامعه كه مى خواهند حق را انتخاب كنند، مى شود، پس باید از میان بروند تا ریشه ى فساد و موانع شناخت حق از باطل از بین برود.

امام عصر (علیه السلام) براى اداره ى جهان، استانداران و وزیرانى مى گمارد كه جز به مصالح اسلام و رضایت خدا به چیزى نمى اندیشند. طبیعى است كشورى كه كارگزارانش از چنین خصوصیّت برجسته اى برخوردار باشند، بر تمام دشوارى ها، پیروز مى شود، به گونه اى كه زندگان، آرزوى زندگى دوباره مردگان را مى نمایند

همان طورى كه از احادیث استفاده مى شود، عملكرد ایشان، یعنى رفتار قاطعانه و قدرت شمشیر حضرت، مى تواند یكى از عواملى باشد كه در پیاده كردن اسلام در جهان نقش خواهد داشت، ولى عوامل دیگرى مانند آمادگى جهانى، سلاح مدرن، سلاح علم، انتخاب كارگزاران لایق، ... نیز نقش عمده اى خواهد داشت. به اختصار به ذكر هر كدام پرداخته مى شود:

الف) برخورد جدى و قدرت مندانه با ستمگران

دیگر، این گونه نخواهد بود كه پیامبران و امامان، مردمان را موعظه كنند و بسیارى از مردم گوش فرا ندهند و سرگرم جنایت و فساد باشند، به گونه اى كه پیامبران را بكشند و سنت هاى آنان را محو كنند. امام باقر (علیه السلام) مى فرماید:  رسول خدا (صلى الله علیه وآله) با امّت خویش به نرمى و محبّت رفتار مى كرد، ولى مهدى (عج( با كشتن با آنان برخورد مى كند... و كسى را به توبه فرا نخواند...

ب) آمادگى جسمانى

به طورى كه از روایات استفاده مى شود، پیروزى امام زمان (علیه السلام) به آمادگى جهان نیز بستگى دارد. وقتى جهان، حالت پذیرش براى حكومت جهانى پیدا كرد و انسانِ جنگ زده، صلح طلب شد، پیروزى انقلاب حضرت مهدى(علیه السلام) تحقّق مى پذیرد.

آخرالزمان

در بعضى از روایات آمده است كه پیدایش این آمادگى جهانى، بر اثر یك جنگ وحشت ناك است كه انسانِ جنگ زده، به دنبال آب حیات صلح و آرامش مى رود.

امام صادق (علیه السلام) فرموده است:  حكومت جهانى و رهبرى واحد، تحقّق پیدا نمى كند، مگر روزى كه در یك جنگ ویران كننده، دو سوم بشر نابود شوند.

ج) سلاح برتر و مدرن

در بعضى از روایات آمده است كه حضرت مهدى (علیه السلام) از سلاح برتر بهره مند است كه جهان تسلیم خواهد شد. سلاح ایمان و آلات مدرن جنگى، نقش عظیمى دارد.

د) سلاح علم و دانش

در بسیارى از احادیث، به این واقعیّت اشاره مى شود كه امام زمان (علیه السلام) با قدرت علمى، مغزها را متوجّه خود مى كند و جهان علم به او ایمان مى آوردند. امام صادق (علیه السلام) فرموده است:  تا زمان انقلاب حضرت مهدى (علیه السلام) علم و دانش تا چهار كلمه ترقّى مى كند، امّا در عصر مهدى (علیه السلام) به اندازه ى هفتاد و چهار كلمه ترقّى خواهد كرد. این، یكى از اسباب پیروزى است.

هـ) كارگزاران و وزیران لایق

اداره ى سرزمین ها، در سایه ى رهبرى الهى و كارگزاران لایق و دل سوز و حاكمیّت اسلام، امكان پذیر است. امام عصر (علیه السلام) براى اداره ى جهان، استانداران و وزیرانى مى گمارد كه جز به مصالح اسلام و رضایت خدا به چیزى نمى اندیشند. طبیعى است كشورى كه كارگزارانش از چنین خصوصیّت برجسته اى برخوردار باشند، بر تمام دشوارى ها، پیروز مى شود، به گونه اى كه زندگان، آرزوى زندگى دوباره مردگان را مى نمایند.

امام باقر (علیه السلام) مى فرماید: حضرت مهدى (عج) به سوى كوفه رهسپار مى شود. در آن جا، شانزده هزار نفر مجهّز به سلاح در برابر حضرت مى ایستند. آنان، قاریان قرآن و دانشمندان دینى هستند كه پیشانى هایشان از عبادتِ زیاد، پینه بسته، چهره هایشان در اثر شب زنده دارى، زرد شده، امّا نفاق، سراپایشان را پوشانده است. آنان یك صدا فریاد بر مى آورند: «اى فرزند فاطمه! از همان راهى كه آمده اى، باز گرد. زیرا، به تو نیازى نداریم»

امام زمان با سلاح های پیشرفته امروزی چگونه مقابله می کند؟

اولا: صرف وجود این سلاح ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به کار گرفتن آنها ایجاد مشکل می‌کند؛ با توجه به بهره مندی امام زمان از سلاح های برتر  بار روانی وجود سلاح دشمن از بین می رود و حتی اصل سلاح آنها هم کارایی خود را از دست می دهد؛ به عنوان مثال با آمدن تفنگ و اسلحه‌های نوین، سلاح های قدیمی مثل شمشیر و ... کارایی خود را از دست دادند.

ثانیا: ممکن است با توجه به رشد عقلانی بشر در آینده، این سلاح‌ها از میان برداشته شوند و یا اینکه لااقل، حاکمان مستبد، تحت تاثیر افکار عمومی از بکار بردن آنها اجتناب کنند.

 

سلاح او سلاحی ویژه است 

امام صادق علیه السلام فرمودند: ... یاران مهدی در ساعتی شرق تا غرب را درخواهند نوردید و آهن در آنها اثر نخواهد کرد و البته سلاح آنها از آهن است و نه از جنس این آهن، بطوری که اگر یکی از آنها با شمشیر خود به کوهی بزند، دو نیمه خواهد شد ... (بحار الأنوار ، ج 27 ، ص 43)

همچنین امام باقر علیه السلام فرمودند: ... با او شمشیری است برنده و و یرانگرِ (ظلم) که روم و ... را به إذن خدا فتح خواهد نمود... (الغیبة، ص 235)نوع مطلب : مذهبی، آخرالزمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 05:17 ب.ظ
I delight in, lead to I found exactly what I was looking for.

You've ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
Bye
جمعه 17 شهریور 1396 02:44 ب.ظ
Please let me know if you're looking for a article author for
your site. You have some really great posts and I believe I
would be a good asset. If you ever want to take some
of the load off, I'd really like to write some material for your blog in exchange for a
link back to mine. Please blast me an email if interested.
Kudos!
جمعه 16 تیر 1396 10:38 ب.ظ
Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with
almost all important infos. I would like to look extra posts like this.
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:42 ق.ظ
Precisely what I was looking for, appreciate it for putting up.
چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 06:07 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I've certainly picked
up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this website,
as I experienced to reload the web site lots of times previous
to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement
in google and can damage your quality score if
advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my e-mail and can look
out for a lot more of your respective interesting content.
Ensure that you update this again soon.
سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 03:31 ق.ظ
What's up, yup this piece of writing is in fact fastidious and I have learned lot of things from it concerning blogging.

thanks.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 10:54 ق.ظ
It's appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I've read this submit and if I could I desire to counsel you few interesting things or advice.
Perhaps you could write next articles regarding this article.

I desire to learn more issues approximately it!
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:22 ب.ظ
Quality articles or reviews is the key to attract the
viewers to go to see the site, that's what this web page is providing.
سه شنبه 29 فروردین 1396 08:57 ب.ظ
hello there and thank you for your info – I've
certainly picked up something new from right here.
I did however expertise a few technical issues using this web site, since
I experienced to reload the web site many times previous to I could
get it to load correctly. I had been wondering if your
hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect
your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with
Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective exciting content.
Make sure you update this again soon.
سه شنبه 29 فروردین 1396 08:09 ب.ظ
Your style is very unique compared to other people I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I'll
just bookmark this page.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی